STALL REVA ÖSTERGÅRD

Anmälda till ridläger 3-5 augusti

  • Madeleine/Cecilia Nilsson,4-5 augusti Bonne övernattar = 1 box
  • Lina Adin, 4-5 augusti, 1 box
  • Hanna Svanberg, boende i gästhus 3-5 augusti, 1 box/hage
  • Sarah Malzoff, boende i gästhus 3-5 augusti, 1 box/hage
  • Malin och dotter Hjort, 3-5 augusti (egen häst samt lån av busan)